Information

Information omvat:

 • Aankoopbegeleiding
 • Lezingen

1. AANKOOPBEGELEIDING

De aankoop van een hond gebeurt vaak te veel met het gevoel en te weinig met het verstand. Hoe dikwijls zien we niet dat een hond wordt gekocht omdat hij er zo lief uitziet. Veel mensen weten dan ook niet dat ongeveer elk ras een verschillende aanpak vraagt.

Waar moet je bij de aanschaf van een hond onder andere rekening mee houden?

 • Activiteitsniveau van het gezin waarin de hond terechtkomt
 • Gezin met kinderen of niet
 • Leefomstandigheden (grootte huis, tuin om in te spelen of niet,…)
 • Hoeveel tijd wil het gezin besteden aan verzorging van de hond
 • Welk budget wil het gezin maandelijks spenderen aan de hond

Uiteraard is deze lijst niet volledig. Tijdens de beslissingsperiode zal over veel andere dingen moeten nagedacht worden. Samen met een gedegen training zorgt dit ervoor dat de hond zich thuis zal voelen en zonder problemen kan opgroeien.

Omdat ik jammer genoeg al zo vaak heb gezien dat het in de fase van de aankoop al fout gaat, zelfs bij gezinnen die vanuit een gezonde motivatie een hond willen kopen, wil ik u daarbij graag helpen. Hoe dat in zijn werk gaat leest u in het programma hierna.

PROGRAMMA

I. Motivatiegesprek

Ter voorbereiding van het motivatiegesprek dient u een vragenlijst in te vullen die mij in staat stelt de wensen van het gezin te begrijpen in verband met de aanschaf van de hond. Hij verschaft mij ook de nodige informatie om u de juiste hond(en) te kunnen voorstellen.

Tijdens het gesprek wordt ook gezocht naar de “best fit”. Met andere woorden, welk type hond past het best bij het gezin.

Het resultaat van dit alles is een “profielschets” van hoe de hond er moet uitzien voor uw gezin.

II. Keuze maken

Op basis van deze profielschets stel ik u een aantal rassen voor. Voor elk van de rassen voorzie ik een volledige rassenbeschrijving en geef ik een aantal tips in verband met opvoeding en omgang.

Vervolgens begeleid ik u bij de keuze van het ras. Samen beslissen we welk ras het best bij u zou passen.

III. Aankoop

Tenslotte kiezen we samen een goede kweker uit en leggen we de nodige contacten voor bezoeken, keuze van de pup, ophaling…

2. LEZINGEN

Op geregelde tijdstippen geef of organiseer ik samen met Davy De Boeck lezingen over actuele hondenthema’s. Deze kunnen van velerlei aard zijn:

 • Voedinggerelateerde thema’s
 • Roedelregels
 • Hondentaal
 • Trainingmethodes
 • Stress bij honden

Meer informatie over deze lezingen is te vinden op de website www.hondenactiviteiten.be.